ĐÓNG GÓP

"Không có tình yêu, các hành vi, dù sáng chói nhất, cũng không đáng kể gì."

Thông tin chuyển khoản

  • Tài khoản thụ hưởng: Quỹ Từ Thiện Bông Hồng Nhỏ
  • STK: 060289990456
  • Tên ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh: Tân Định
  • Nội dung chuyển khoản: Tên cá nhân đóng góp
  • info@littlerosesfoundation.org
  • www.nhg.vn

TỔNG SỐ TIỀN

"Một lời nói hay một nụ cười thường cũng đủ để đưa sự sống tươi mát vào trong một tâm hồn thất vọng."

Cập nhật đến ngày: 16/06/2024

3.809.128.440 đ

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP

"Không nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào mà không làm một hy sinh nhỏ, ở đây bằng gương mặt tươi cười, ở kia bằng một lời khả ái, luôn luôn làm việc đúng đắn dù nhỏ bé nhất và làm vì tình yêu."
STT Họ tên Đơn vị Điện thoại Số tiền ủng hộ Ghi chú
91 Gia đình Phan Thi Huong * 600.124 đ
92 Công ty Beetrack * 500.000 đ
93 Lê Tiến Đạt *******634 500.000 đ
94 Huynh (xoài lắc) * 500.000 đ
95 Bé Khương và My * 500.000 đ
96 Lớp TPKD PTI Duong Hue Phung * 420.000 đ
97 Đào Thị Lan Anh * 400.000 đ
98 Trâm Tây Ninh * 300.000 đ
99 Thúy Hoàng * 300.000 đ
100 Tôn Nữ Ca Thy * 200.000 đ Sách
101 Đỗ Ngọc Anh * 200.000 đ Sách
102 Khách lẻ * 200.000 đ Sách
103 Vũ Thị Thu Hằng VPCT * 200.000 đ
104 Đặng Mai Anh * 200.000 đ
105 Nguyen Thi Dung * 50.000 đ
106 Dang Thi Linh Phuong * 40.000 đ
107 Le Thi Minh Ha * 19.999 đ
108 Anh Dũng NTS Printing * 0 đ 1 tấn gạo
109 Anh Minh Thời * 0 đ 45 thú nhồi bông cao cấp