ĐÓNG GÓP

"Không có tình yêu, các hành vi, dù sáng chói nhất, cũng không đáng kể gì."

Thông tin chuyển khoản

  • Tài khoản thụ hưởng: Quỹ Từ Thiện Bông Hồng Nhỏ
  • STK: 060289990456
  • Tên ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh: Tân Định
  • Nội dung chuyển khoản: Tên cá nhân đóng góp
  • info@littlerosesfoundation.org
  • www.nhg.vn

TỔNG SỐ TIỀN

"Một lời nói hay một nụ cười thường cũng đủ để đưa sự sống tươi mát vào trong một tâm hồn thất vọng."

Cập nhật đến ngày: 30/03/2023

3.793.888.440 đ

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP

"Không nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào mà không làm một hy sinh nhỏ, ở đây bằng gương mặt tươi cười, ở kia bằng một lời khả ái, luôn luôn làm việc đúng đắn dù nhỏ bé nhất và làm vì tình yêu."
STT Họ tên Đơn vị Điện thoại Số tiền ủng hộ Ghi chú
91 Lê Tiến Đạt *******634 500.000 đ
92 Huynh (xoài lắc) * 500.000 đ
93 Lớp TPKD PTI Duong Hue Phung * 420.000 đ
94 Trâm Tây Ninh * 300.000 đ
95 Thúy Hoàng * 300.000 đ
96 Tôn Nữ Ca Thy * 200.000 đ Sách
97 Đỗ Ngọc Anh * 200.000 đ Sách
98 Khách lẻ * 200.000 đ Sách
99 Vũ Thị Thu Hằng VPCT * 200.000 đ
100 Đặng Mai Anh * 200.000 đ
101 Đào Thị Lan Anh * 100.000 đ
102 Đào Thị Lan Anh * 100.000 đ
103 Nguyen Thi Dung * 50.000 đ
104 Le Thi Minh Ha * 19.999 đ
105 Anh Dũng NTS Printing * 0 đ 1 tấn gạo
106 Anh Minh Thời * 0 đ 45 thú nhồi bông cao cấp